2015 жылғы көрсеткіштер

2015 жылғы жергілікті қамту мониторингі бойынша қорытынды
( «NADLoС» АҚ 19.02.2016г.)
Мониторинг субъектілерімен орындалған келісімшарттар бойынша 311,3 млрд. теңгеге тауарлар, жұмыстар мен қызметтер сатып алынған, олардың ішінен қазақстандық өндірушілерден 208,2 млрд. теңге, соның ішінде сатып алынғандардың барлығы:
-79,9 млрд. теңгеге тауарлар (25,1% жергілікті қамту);
-120,3 млрд. теңгеге жұмыстар (73,4% жергілікті қамту);
-111,0 млрд. теңгеге қызметтер (90,0 % жергілікті қамту).
Мемлекеттік сатып алу саласында барлық сатып алынған тауарлар, жұмыстар мен қызметтер көлемі 58,5 млрд. теңгені құрады, оның ішінде жергілікті қамту - 42,6 млрд. теңге немесе ЖҚ үлесі – 72,8% , оның ішінде:
-5,4 млрд. теңгеге тауарлар, соның ішінде 3,4 млрд. теңгеге қазақстандық таурлар сатып алынған, ЖҚ үлесі 61,9% құрады.
-42,0 млрд. теңгеге жұмыстар, 29,4 млрд. теңгеге қазақстандық жеткізушілерде алынған, қазақстандық жұмыстар үлесі -69,8%.
-11,0 млрд. теңгеге қызметтер, 9,8 млрд. теңгеге қазақстандық жеткізушілерде алынған, қазақстандық қызметтер үлесі -89,3%.
Мұнай газ секторының жер қойнауын пайдаланушы компанияларының барлық сатып алынған тауарлар, жұмыстар мен қызметтер көлемі 159,6 млрд. теңгені құрады , оның ішінде жергілікті қамту- 113,4 млрд. теңге немесе ЖҚ үлесі - 71,1%, оның ішінде:
-36,4 млрд. теңгеге тауарлар, соның ішінде 7,6 млрд. теңгеге қазақстандық тауарлар сатып алынған, ал ЖҚ үлесі 20,9% кұрады;
-42,8 млрд. теңгеге жұмыстар, қазақстандық жеткізушілерде 33,4 млрд. теңгеге алынған, қазақстандық жұмыстар үлесі 78,2%;
-80,5 млрд. теңгеге қызметтер, 72,4 млрд. теңгеге қазақстандық жеткізушілерде алынған, қазақстандық қызметтер үлесі - 90,0%.
Қатты пайдалы қазбалардың жер қойнауын пайдаланушылар компаниясының барлық сатып алынған тауарлар, жұмыстар мен қызметтер көлемі 55,6 млрд. теңгені құрады,оның ішінде жергілікті қамту -29,9 млрд. теңгені немесе ЖҚ үлесі - 53,7% оның ішінде:
-24,8 млрд. теңгеге тауарлар , соның ішінде қазақстандық тауарлар 3,4 млрд. теңгеге сатып алынған ,ал ЖҚ үлесі 13,6% кұрады;
-19,8 млрд. теңгеге жұмыстар, 16,1 млрд. теңгеге қазақстандық жеткізушілерде алынған , қазақстандық жұмыстар үлесі - 81,3%;
-11,0 млрд. теңгеге қызметтер, 10,4 млрд. теңгеге қазақстандық жеткізушілерде алынған, қазақстандық қызметтер үлесі - 94,6%.
Жүйе құрушы кәсіпорындармен ( Қазақстан Республикасы Үкіметінің тізіміне сәйкес - «Ақтөбе хром қосындылары зауыты» АҚ, «Стройдеталь» ЖШС, «Айс» ЖШС, «Актобе нан» ЖШС)2015 жылы 11 957,5 млн. теңгеге тауарлар, жұмыстар мен қызметтер сатып алынған, оның ішінде жергілікті қамту - 5 458,7 млн. теңге немесе 45,7%:
-11 195,1 млн. теңгеге тауарлар сатып алынған, соның ішінде қазақстандық тауарлар 4696,3 млн.теңгені, жергілікті тауарлар үлесі 41,9% құрады;
-4 053,3 млн. теңгеге жұмыстар орындалды, барлық қазақстандық жеткізушілерде (100%);
-758,3 млн. теңгеге қызметтер алынған, барлық қазақстандық жеткізушілерде (100%).
Добавлено: 
27.07.2016 - 05:00
Последние изменения: 
27.07.2016 - 05:00