2017 жылғы Ақтөбе облысының өнеркәсіптік қызметінің нәтижелері туралы