Жобалар

«Ақтөбе облысының индустриялық-инновациялық даму басқармасы» мемлекеттік мекемесінің Ережесін бекіту туралы 29.12.2015
Жалпы ережелер
1.Осы «Ақтөбе облысының индустриялық - инновациялық даму басқармасы» мемлекеттік мекемесі туралы ереже (бұдан әрі - Ереже) Қазақстан Республикасы Президентінің 2012 жылғы 29 қазандағы № 410 «Қазақстан Республикасы мемлекеттік органының үлгі Ережесін бекіту туралы» Жарлығына сәйкес әзірленді және «Ақтөбе облысының индустриялық-инновациялық даму басқармасы» мемлекеттік мекемесін мәртебесі мен өкілеттіктерін айқындайды.
. 2.«Ақтөбе облысының индустриялық-инновациялық даму басқармасы» мемлекеттік мекемесінің филиалдары және өкілдіктері жоқ.
3.«Ақтөбе облысының индустриялық-инновациялық даму басқармасы» мемлекеттік мекемесі өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына және заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге сәйкес жүзеге асырады.
4.«Ақтөбе облысының индустриялық-инновациялық даму басқармасы» мемлекеттік мекемесі мемлекеттік мекеме ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып табылады, мемлекеттік тілде өз атауы бар мөрі мен мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі бланкілері, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес «Ақтөбе облысының Қазынашылық департаменті» мемлекеттік мекемесі органдарында шоттары бар.
5.«Ақтөбе облысының индустриялық-инновациялық даму басқармасы» мемлекеттік мекемесі азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі.
6.«Ақтөбе облысының индустриялық-инновациялық даму басқармасы» мемлекеттік мекемесі егер заңнамаға сәйкес уәкілеттік берілген болса, мемлекеттің атынан азаматтық-құқықтық қатынастарға тарапы болуға құқығы бар..
7.«Ақтөбе облысының индустриялық-инновациялық даму басқармасы» мемлекеттік мекемесі өз құзыретінің мәселелері бойынша заңнамада белгіленген тәртіппен «Ақтөбе облысының индустриялық-инновациялық даму басқармасы» басшысының бұйрықтарымен және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да актілермен ресімделетін шешімдер қабылдайды.
8.«Ақтөбе облысының индустриялық-инновациялық даму басқармасы» мемлекеттік мекемесі құрылымы мен штат санының лимиті қолданыстағы заңнамаға сәйкес бекітіледі.
9.Заңды тұлғаның орналасқан жері: 030010 Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, Әбілқайыр хан даңғылы, 40 үй..
10.Мемлекеттік органның толық атауы - «Ақтөбе облысының индустриялық-инновациялық даму басқармасы» мемлекеттік мекемесі. 11. Осы Ереже «Ақтөбе облысының индустриялық-инновациялық даму басқармасы» мемлекеттік мекемесінің құрылтай құжаты болып табылады.....№№№№№............................................................................ 12.«Ақтөбе облысының индустриялық - инновациялық даму басқармасы» мемлекеттік мекемесі қызметін каржыландыру жергілікті бюджет қаражаты есебінен жүзеге асырылады........................................ 13.«Ақтөбе облысының индустриялық - инновациялық даму басқармасы» мемлекеттік мекемесіне кәсіпкерлік субъектілерімен «Ақтөбе облысының индустриялық-инновациялық даму басқармасы» мемлекеттік мекемесі функциялары болып табылатын міндеттерді орындау тұрғысында шарттық қатынастарға түсуге тыйым салынады.
Егер «Ақтөбе облысының индустриялық-инновациялық даму басқармасы» мемлекеттік мекемесіне заңнамалық актілермен кірістер әкелетін қызметті жүзеге асыру құқығы берілсе, онда осындай қызметтен алынған кірістер республикалық бюджеттің кірісіне жіберіледі.
«Ақтөбе облысының индустриялық-инновациялық даму басқармасы» мемлекеттік мекемесінің Ережесін бекіту туралы 27.09.2015ж
Жалпы ережелер
1. «Ақтөбе облысының индустриялық-инновациялық даму басқармасы» мемлекеттік мекемесі индустриалық салада, оның ішінде өнеркәсіп, ғылыми-техникалық және облыстың инновациялық даму, экономиканың шикізаттық емес секторында жеке инвестицияларды ынталандыру үшін жағымды шарттар құруды жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының мемлекеттік органы болып табылады. . 2. «Ақтөбе облысының индустриялық-инновациялық даму басқармасы» мемлекеттік мекемесі өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына және заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге сәйкес жүзеге асырады. . ........3. «Ақтөбе облысының индустриялық-инновациялық даму басқармасы» мемлекеттік мекемесі мемлекеттік мекеме ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып табылады, мемлекеттік тілде өз атауы бар мөрі мен мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі бланкілері, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қазынашылық органдарында шоттары бар........................................................................... 4. «Ақтөбе облысының индустриялық-инновациялық даму басқармасы» мемлекеттік мекемесі азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі...№№№№№№..................................................................... 5. «Ақтөбе облысының индустриялық-инновациялық даму басқармасы» мемлекеттік мекемесі егер заңнамаға сәйкес уәкілеттік берілген болса, мемлекеттің атынан азаматтық-құқықтық қатынастарға түсуге құқығы бар............................................................................................ 6. «Ақтөбе облысының индустриялық-инновациялық даму басқармасы» мемлекеттік мекемесі өз құзыретінің мәселелері бойынша заңнамада белгіленген тәртіппен Басқарма басшысының бұйрықтарымен және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да актілермен ресімделетін шешімдер қабылдайды........................................ .
7. «Ақтөбе облысының индустриялық-инновациялық даму басқармасы» мемлекеттік мекемесі құрылымы мен штат санының лимиті қолданыстағы заңнамаға сәйкес бекітіледі..... ... ...........
8. Заңды тұлғаның орналасқан жері: 030010 Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, Әбілқайыр хан даңғылы, 40 үй........................................................... . 9. Мемлекеттік органның толық атауы - «Ақтөбе облысының индустриялық-инновациялық даму басқармасы» мемлекеттік мекемесі. 10. Осы Ереже «Ақтөбе облысының индустриялық-инновациялық даму басқармасы» мемлекеттік мекемесінің құрылтай құжаты болып табылады.....№№№№№............................................................................ 11. «Ақтөбе облысының индустриялық-инновациялық даму басқармасы» мемлекеттік мекемесі қызметін каржыландыру облыстық бюджет қаражаты есебінен жүзеге асырылады........................................
12. «Ақтөбе облысының индустриялық-инновациялық даму басқармасы» мемлекеттік мекемесіне кәсіпкерлік субъектілерімен «Ақтөбе облысының индустриялық-инновациялық даму басқармасы» мемлекеттік мекемесі функциялары болып табылатын міндеттерді орындау тұрғысында шарттық қатынастарға түсуге тыйым салынады.№№№№№
13. Ақтөбе облысының әкімдігі «Ақтөбе облысының индустриялық-инновациялық даму басқармасы» мемлекеттік мекемесінің құрылтайшысы болып табылады.
14. Ақтөбе облысының индустриялық-инновациялық даму басқармасы» мемлекеттік мекемесі филиалдары және өкілдіктері жоқ. ...... 15. Жұмыс тәртібі: бес күндік жұмыс апталығы, екі демалыс күні.
«Ақтөбе облысының
индустриялық-инновациялық
даму басқармасы»
мемлекеттік мекемесінің
Ережесін бекіту туралы» Ақтөбе облысы
әкімдігінің 2015 жылғы 1 қазандағы
№ 351 қаулысына толықтыру
енгізу туралы
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 27-бабына, Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 1 наурыздағы «Мемлекеттік мүлік туралы» Заңының 17-бабына сәйкес Ақтөбе облысы әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Ақтөбе облысы әкімдігінің 2015 жылғы 1 қазандағы № 351 «Ақтөбе облысының индустриялық-инновациялық даму басқармасы» мемлекеттік мекемесінің Ережесін бекіту туралы» қаулысына (нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4560 тіркелген, 2015 жылғы 24 қарашада «Ақтөбе» және «Актюбинский вестник» газеттерінде жарияланған) мынадай толықтыру енгізілсін:
Жоғары көрсетілген қаулымен бекітілген «Ақтөбе облысының индустриялық-инновациялық даму басқармасы» мемлекеттік мекемесінің Ережесінің 16-тармағы мына мазмұндағы 16) тармақшамен толықтырылсын:
«16) өкімдік ету құқығынсыз «Ақтөбе облысының мемлекеттік-жеке әріптестігінің өңірлік орталығы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жарғылық капиталындағы қатысу үлесін иемденеді және пайдаланады.».
2. «Ақтөбе облысының индустриялық-инновациялық даму басқармасы» мемлекеттік мекемесі осы қаулыны «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесіне орналастыруды қамтамасыз етсін.
3. Осы қаулының орындалуын бақылау облыс әкімінің орынбасары Ғ.Есқалиевке жүктелсін.
4. Осы қаулы оның алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен қолданысқа еңгізіледі.
Ақтөбе облысының әкімі Б.Сапарбаев