Қуқықтық негіз

Заңның, нормативтік актінің тізбесі, өкілдікті, мақсаттарды және атқаратын қызметтерімді айқындаушы ;
1. Қазақстан республикасының конституциясы;
2. Қазақстан Республикасының еңбектің кодексі 2007 жылдың № 15 майынан 251;
3. Қазақстан Республикасының кодексі 2008 жылдың № 10 желтоқсанынан 99 - IV "туралы алық-салықтарда және сырттарда міндетті төлемдерлерде бюджетке (Алымның кодексі) ";
4. Қазақстан Республикасының бюджеттік кодексі 2008 жылдың № 4 желтоқсанынан 95 - IV;
5.Қазақстан Республикасының заңы 1998 г. № 2 шілдесінен 267 "туралы сыбайлас жемқорлықпен" күресте;
6. Қазақстан Республикасының заңы 1999 жылдың № 23 шілдесінен 453 "туралы мемлекеттік қызметте";
7. Қазақстан Республикасының заңы 2001 жылдың № 23 қаңтарынан 148 "туралы жергілікті мемлекеттік басқармада және автономияда Қазақстан" республикасында;
8. Қазақстан Республикасының заңы 2003 жылдың № 8 қаңтарынан 373 "туралы инвестицияларда";
9. Қазақстан Республикасының заңы 2004 жылдың № 12 сәуірінен 544 "туралы сауда қызметтің" ретте-;
10. Қазақстан Республикасының заңы 2006 жылдың № 31 қаңтарынан 124 "туралы жеке кәсіпкерлікте";
11. Қазақстан Республикасының заңы 2006 жылдың № 23 наурызынан 135 "туралы инновациялық қызметтің" мемлекеттік сүйенішінде;
12. Қазақстан Республикасының заңы от 2007 жылдың № 12 қаңтарынан 221 "туралы физикалық және заңды беттің" айналымының қара- тәртібінде
13. Қазақстан Республикасының заңы 2007 жылдың № 6 шілдесінен 274 "туралы арнаулы экономикалық зоналарда Қазақстан" республикасында;
14. Қазақстан Республикасының заңы 2007 жылдың № 21 шілдесінен 303 "туралы мемлекеттік сатып ал-";
15. Қазақстан Республикасының президентінің жарлығы 2003 жылдың № 17 майынан 1096 "туралы Қазақстан республикасының индустриялық-инновациялық дамуының стратегиясында бас 2003-2015годы";
16. Қазақстан Республикасының президентінің жарлығы 2005 жылдың № 3 майынан 1567 "туралы кодексте абырой мемлекеттік қызметші Қазақстан" республикасы;
17. Қазақстан Республикасының президентінің жарлығы от 2009 жылдың № 27 қаңтарынан 733 "туралы қазақстандық мазмұнның біреудің сұрақтарының при сатып ал- тауардың,, ұйым және мемлекеттік органдармен" иемденетін жұмыс және қызмет атқару;
18. Қазақстан Республикасының үкіметінің қарары от 2004 жылдың № 13 желтоқсанынан 1305 " туралы бекіт- бағдарлама даму өнеркәсіп құрылыс материалым, бұйымның және конструкциялардың ара Қазақстан республикасында на 2005-2014 жылға";
19. Қазақстан Республикасының үкіметінің қарары от 2005 жылдың №25 сәуірінен 387" туралы бағдарламаның бекіт- ша құралым және ұлттық инновациялық жүйенің Қазақстан Республикалары дамуына на 2005-2015 жыл";
20. Қазақстан Республикасының үкіметінің қарары 2006 жылдың № 31 майынан 477 "туралы жеке кәсіпкерліктің" субъектінің бірлестігінің аккредитациясының жаса- жөн-жосықының бекіт;
21. Қазақстан Республикасының үкіметінің қарары от 2007 жылдың № 6 қарашасынан 1039 "туралы первоочередных әрекеттің жоспарының бекіт- ша Қазақстан" республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуының тұрақтылық қамсыздандыру;
22. Қазақстан Республикасының үкіметінің қарары 2007 жылдың №26 желтоқсанынан 1294 "туралы құралымның және индустриялық-инновациялық инфрақұрылымның дамуының тұжырымдамасында
23. Қазақстан Республикасының үкіметінің қарары 2007 жылдың № 27 желтоқсанынан 1301 "туралы мемлекеттік сатып ал-" жаса- жөн-жосықының бекіт-;
24. Қазақстан Республикасының үкіметінің қарары от 2007 жылдың №28 желтоқсанынан 1332 "туралы бәсекеге қабілеттіліктің және Қазақстан республикасының экономикасының экспорттық мүмкіндігінің жаңа деңгейінің табыс тұжырымдама нарықты на 2008-2015 жыл";
25. Қазақстан Республикасының үкіметінің қарары 2009 жылдың № 26 ақпанынан 220 "туралы бюджеттің және оның кассалық күтуінің" орындауының жөн-жосықының бекіт.